Velkommen!

Velkommen!

NB! NY NETTSIDE UNDER OPPBYGGING!

Det var nå på høy tid å fornye nettsiden litt. Den nye siden er nå under oppbygging og vi ber om at du er litt tålmodig, inntil det meste er på plass.

DIN HERLIGE MORGENRUTINE!?

Velkommen til Gaia Balanse

Dagens høye tempo, stress og opplevelser kan bidra til en ubalanse og uro. Fysiske plager, smerter, betennelser, høyt blodtrykk og skader kan bidra til forstyrrelser. Men også mentale lidelser, uro, angst og depresjon kan skape ubalanse. Mange føler de har lite overskudd, dårlig søvnkvalitet og lavt energinivå. Når kroppen sier ifra, bør du lytte til hva kroppen din forsøker å fortelle deg. Du kan lenge har levd med en ubalanse, uten a være bevisst det, når vi er i balanse oppleves dette som ett fravær av symptomer.

Å oppnå, beholde og vedlikeholde denne balansen er hva Gaia Balanse vil hjelpe deg med.


En indre balanse kan kun oppnås dersom du har fokus på hele mennesket både fysisk, psykisk, åndelig og sosialt. Når balansen er til stede har du det bra. Balanse = Helse. For at du skal leve i mest mulig harmoni, er du nødt til å rette mer oppmerksomhet på økt bevissthet, rett fokus og riktig pust. Du må rette blikket innover.

Hva får du hos oss?

Gaia Balanse leverer et helhetlig helsetilbud. Via medisinsk yoga, mental trening, og healingmassasje, samt stadig økt bevissthet fylles din verktøykasse for å oppnå balanse i alt av hva du består av! Vi ønsker å hjelpe deg til den nødvendige balansen slik at du har det best mulig i ditt liv. Helhetlig tankegang er nødvendig! Igjennom 6 år har svært mange funnet veien hit. Er det din tur nå? 

Se hva andre sier om deres erfaringer med Gaia Balanse.

Les mer her…