Helseveiledning

Helseveiledning

Har du behov for informasjon, undervisning eller samtale om din helsesituasjon?
Har du behov for noen som følger deg på veien igjennom utfordringer og endringer? 
Er det en utfordring å finne frem i helsesystemet eller det å kommunisere med helsepersonell?  
Vi hjelper deg gjerne på veien!