Coaching

Coaching

Coaching handler om bevisstgjøring og endringsprosesser. Den som blir coachet tar bevisste valg og gjennomgår personlig utvikling.

 • Føler du deg låst i et mønsker?
 • Eller er du usikker på hvor du vil i livet ditt?
 • Har du lyst til personlig utvikling eller ønsker du hjelp til å nå dine må?

Kontakt oss for coaching! Få hjelp til å se nye muligheter
og finne løsninger som er riktige for deg.

Spesialiteten hos Gaia Balanse er helsecoaching og livscoaching. Hos oss finner du en av landets dyktigste innenfor tema stress og hva langvarig negativt stress gjør i forhold til liv og helse.

Igjennom over 10.000 samtaletimer i løpet av 8 år er det mang vakre mennesker som omtaler livet sitt som før og NÅ. Det er virkelig en stor glede! Når troer, forestillinger og overbevisninger blir på på en annen måte ser verden helt annerledes ut! At dette har enorm betydning for hvordan menneske har det i sin fysiske kropp, sitt sinn og i forhold til sine emosjoner er uten tvil akkurat sånn det er! Ikke nøl med å be om hjelp du også!

Å gå i coaching er å være i en utviklingsprosess der bevisstgjøring, egne ressurser, handling og måloppnåelse er i fokus. Igjennom coaching hos oss kan du blant et få hjelp med ditt selvbilde, din selvfølelse og din selvtillit. Vi går gjerne sammen deg på veien mot dine mål og mot den nødvendige balansen. Eksempler på temaer i coaching kan være utfordringer i parforhold, ønske om mer harmoni livet, stressmestring, livsstil og overvekt, ønske om enklere relasjoner med medmennesker og mye mer!

Vet du hva ordet «coach» betyr, eller er det kanskje litt ukjent for deg? Ordet «coach» ble tatt i bruk på 1500-tallet. Det er engelsk og beskrev noe som «fraktet verdsatte mennesker fra der de er til dit de ønsker å komme». Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell eller/og personlig vekst. Mange definerer også coaching som prosesser for å frigjøre og utvikle den enkeltes potensiale. Vi kan si at coaching handler om en prosessorientert metode for å nå mål både på det karrieremessige og personlige plan. Utgangspunktet for coaching er at den som blir coachet har svarene og coachen har spørsmålene. Coachen har ikke svarene. De befinner seg alltid hos den som kommer for å få coaching. Det er ved å bruke effektfulle spørsmål at den som blir coachet kan bli bevisst sine styrker og begrensninger, hva som holder de tilbake og hva de ønsker.

 Coaching er en metode som kan bidra til:

 •  Effektiv måloppnåelse
 •  Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet
 •  Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse
 •  Bedre kommunikasjon og samarbeidsevner
 •  Økt eget ansvar og selvledelse
 •  Økt evne til omstilling og endring
 •  Balanse mellom jobb og privatliv
 •  Bedre familieforhold
 •  Bedre helse og livskvalitet

Hvordan foregår coachingprosessen?

En coachingprosess hos oss starter normalt med en 60 minutter innledende samtale, hvor det avklares hva som er ditt ønsket mål og situasjon og av nåværende situasjon. På bakgrunn av den informasjonen du gir blir det valgt strategi, virkemidler og delmål. Coachen bidrar i denne prosessen med bevisstgjørende spørsmål, teknikker og tilbakemeldinger slik at du kan nå dine mål, utvikle dine talenter og forbedre din livskvalitet. En coachingprosess varer gjerne over en periode på 3 måneder med et møte på ca 60 minutter ca hver annen uke. Det er også en mulighet å velge å bli coachet via telefon eller videomøte.

Helse Coaching

Dette begrepet benyttes gjerne for det som omhandler helse og det å få en bedre livskvalitet

Life Coaching

Vi benytter gjerne dette begrepet for det som omhandler coaching på alle deler av livet. Det kan f.eks handle om økonomi, parforhold, relasjoner, jobb og karriere. Like gjerne kan det handle om hvordan du kan oppnå det du ønsker deg i ditt liv. Hvordan du skal skape deg det livet du ønsker deg.

Stress Coaching

Hva trenger du for å ha et liv med mindre stress? Her handler det om å finne verktøy som gjør at du kan skape deg det du har behov for for å få et liv med mindre stress. Det handler om stressmestring, bevisstgjøring og det å se nye valg. 

Hvorfor skal du velge å gå til coaching?

 • Du har lyst til personlig utvikling
   
 • Du setter andres behov over dine egne
   
 • Livet ditt avspeiler ikke dine egne prioriteter
   
 • Du har for mye å gjøre og føler deg drenert av mennesker, steder og ting.
   
 • Du er overveldet av økonomiske problemer
   
 • Du er stresset eller har tendenser til å være utbrent
   
 • Du vet at du har et stort potensiale innenfor sport, men har mange dårlige dager hvor spillet ikke fungerer
   
 • Du har ikke et tilfredsstillende forhold til andre og dette gir deg en følelse av manglende fellesskap (partner, familie, kollegaer osv)
   
 • Du ønsker å foreta deg kreative eller spirituelle gjøremål, men setter dem nederst på din timeplan
   
 • Du føler at du står ved en skillevei og du aner ikke hvodan du skal komme deg videre
   
 • Du føler at livet bare skjer helt av seg selv
   
 • Du har en ide til et prosjekt, men kommer ikke videre
   
 • Du føler deg sviktet av en du er glad i og kan ikke mestre å slippe den følelsen
   
 • Du har en dårlig selvoppfattelse og det føles ikke bra
   
 • Du har lyst til noe annet i livet, men vet ikke hva
   
 • Du føler det er ytre omstendigheter som bestemmer tingenes tilstand i ditt liv (din utdannelse, dine foreldre, politiere osv). 

  Kilde: Pensumlitteratur NLP Coach fra Ethos Communication as

«The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.»

– Elanor Roosevelt –