Om

Om

Om Gaia Balanse

Helse er mye mer enn å unngå sykdom. Det handler om å finne balansen mellom det mentale, det emosjonelle, det fysiske og den åndelige tilstanden. Denne balansen må skapes, vedlikeholdes og beholdes. Verdens Helseorganisasjon sier det på denne måten;

«God helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.»    

(WHO) 

Ved en slik tilstand vil opplevelsen være fravær av symptomer som forbindes med sykdom slik Gaia Balanse ser det. Alle mennesker som kommer i kontakt med oss skal få en opplevelse av å bli møtt på en ivaretakende måte og at tilbudet svarer til deres forventninger. De tjenestene som leveres skal tuftes på en genuin respekt for enkeltmenneske. Dette betyr anerkjennelse av at det enkelte menneske har egenverdi som er betydningsfull uavhengig av å ha blitt rammet av sykdom. Igjennom vilje til å se den enkeltes behov og derav være ydmyk, vil enhver som mottar hjelp bli ivaretatt på en måte som fremmer og styrker deres iboende ressurser. Dette ligger til grunn for vår visjon;

Gjennom ydmykhet, respekt, seriøsitet, kvalitet og individuell omsorg skal Gaia Balanse gi hver enkelt et unikt og helhetlig helsetilbud med fokus på balanse i kropp, sinn og sjel. 

Anbefalinger…..

Om Etablerer og Daglig leder

Hei til deg som leser dette! Du er så velkommen! Jeg håper at du tar kontakt om du har spørsmål eller tanker som du vil lufte med meg. Du skal vite at jeg av hele mitt hjerte ønsker å bidra!

Jeg er født i 1971. Skilt fra mine barns far. Samboer. Hos oss teller barneflokken 6 barn. 5 av dem er mine. De to siste kom til verden i 2002. En planlagt nr 4 som ble to like jenter. En fantastisk gave. 

I en periode av livet valgte jeg å være hjemme med barna. Dyrebar, fantastisk tid som har bidratt til så uendelig mye verdifullt.

Jeg har alltid vært en jente som har latt meg helhjertet engasjere i det jeg brenner for. Jeg har alltid tankene; «Hva skal jeg lære av dette?» og det har gitt meg et allsidig fundament å stå på samt alltid øyne for videre utvikling og nye tanker.

Av utdannelse har jeg handelsfag på videregående skole, grunnfag i offentlig rett, mellomfag i psykologi og bachelor i sykepleie. En stor del av meg bærer nettopp et brennende engasjement for sykepleiefunksjonen. Ivaretakelse og det å tenke helhetlig er det som ligger dypt i mitt hjerte.

Etter at jeg selv ble syk har jeg tatt videreutdannelse og i 2013, da jeg etablerte Gaia Balanse, hadde  jeg også kompetanse til å kunne instruere i Medisinsk Yoga i tillegg til å være internasjonalt sertifisert som NLP Coach.  

I dag er jeg lykkelig for den veien mitt liv tok i februar  2010. Den kunnskapen og den erfaringen jeg i dag har, har gjort etableringen av Gaia Balanse mulig og det er jeg av hele mitt hjerte både stolt av og veldig takknemlig for! Jeg er sikker på at det som er ingrediensene i min opplevelse av å ha god helse i dag, også må gjelde andre.

I juli 2018 har jeg fått lov til å hjelpe svært mange mennesker fra stor ubalanse til noe helt annet. Fra smerter til en kropp med ro. Fra svært mange, og mye, symptomer på ubalanse til balanse. Gaia Balanse er inne i sitt 6. driftsår og jeg klyper meg i armen hver gang jeg tar innover meg hvilken reise disse årene har vært fra 2013.

I tillegg har jeg fylt på med videreutdanning hele veien og er i dag en av landets mest erfarne lærer i MediYoga i tillegg til at jeg er sertifisert YinYoga lærer og lærer i YogaNidra. 

Utdannelse

• Offentlig godkjent sykepleier.
• Lærer- og terapeut i Medisinsk Yoga – MediYoga
• Lærer i YinYoga
• Lærer i Yoga Nidra
• Mange ulike fordypningsutdannelser
• Sertifisert NLP Coach.
• Sertifisert Reconnective Healer.
• Kursleder for “Lev et friskere liv».
• Kurs i healingmassasje.

Praksis

• Variert yrkesbakgrunn innenfor servicenæringen.
• Svært bred erfaring som lærer i MediYoga.
• Bred erfaring som sykepleier.
• Kursleder. Kurs for kronisk syke.
• Utøver av Reconnective healing.
• Utøver av healingmassasje.
• Foredragsholder

Her forteller jeg litt om hva som skjedde vinteren 2010 – og som på alle måter er starten på Gaia Balanse: 

Vinteren 2010 kom jeg til et veiskille i mitt liv. Det er der historien begynner. Jeg fant meg selv stående med et ben i nåtid og et ben i noe som var svært langt ned. Det måtte gå som det gikk. Jeg falt.

Jeg opplevde at jeg stortrivdes i min jobb som sykepleier på en sykehjemsavdeling som også hadde egne senger for palliative pasienter. De som er rammet av alvorlig diagnose og som ble gitt en lindrende behandling. Jeg arbeidet i tillegg til full stilling i Halden kommune ekstra på Sykehuset Østfold for avdelingen for kreft- og blodsykdommer. Jeg kjente på glede ved å få utgjøre en forskjell for enkeltmennesker og fant det svært verdifullt å kunne utøve mitt yrke.


Så ble jeg syk.


Midt i februar 2010 ble jeg sendt rett til sengs og der ble jeg stort sett i alle døgnets timer i mange uker. Jeg sa til meg selv gjentatte ganger; «Bare jeg får ro noen dager til nå, så går dette fint. Jeg er snart tilbake til jobb!» Jeg holdt i håpet mens jeg døste bort dagene fordi smertene i kroppen tok fra meg all energi.

Ukene gikk. Uker ble til måneder. Jeg forsøkte alt hva jeg klarte å finne på av ulike behandlinger og tjenester, men det tok lang tid før jeg opplevde at jeg tok skritt i riktig retning fra det dype mørket jeg var i. Jeg lengtet tilbake til jobb. Til pasientene. Til kollegaer. Jeg drømte om prosedyrer, legevisitter og vakre møter med pasienter.

Veien gikk videre til diagnosen fibromyalgi i oktober 2010. Det var godt å få vite med sikkerhet at det ikke var noe «farlig» med meg, og få mulighet til å skaffe meg forståelse for hva som skjedde i og med kroppen min. Denne kunnskapen førte til at jeg sakte, men sikkert begynte å ta noen skritt i riktig retning.
Jeg fant verktøyet. 

Det var først etter lang tid jeg forstod hva som skjedde med meg.  Hvorfor jeg var blitt syk. Etter 6 måneder begynte reisen tilbake til livet. Hva skulle jeg lære av dette? Første læring var ihvertfall at museskritt også er skritt og at tolmodighet var noe jeg trengte å bli sterkere på. Alt tar tid. Det er helt sikkert. 3 år tok det meg. 3 år med mye læring. Kroppen levde sitt eget liv. Den satte meg ut av spill og det var først når jeg begynte å tenke helhelig at det begynte å gå fremover i stadig raskere tempo. Jeg grep fatt i fire områder. Fysisk aktivitet, kosthold, søvn og mental bevisstgjøring. Platon skal en gang ha sagt: «Legene gjør en stor feil når de forsøker å helbrede kroppen uten å samtidig forsøke å helbrede sinnet». Sånn er det. Vi må tenke helhetlig. Kropp, sinn og sjel for å kunne skape nødvendig balanse. 

«Veien blir til mens man går», har jeg ofte sagt i mitt liv og det ble igjen bekreftet. Om med det min vei fra ubalanse til balanse. 3 år med mye læring. Alt jeg erfarte har jeg tatt med meg inn i etableringen av Gaia Balanse og jeg brenner for å hjelpe andre til sin balanse! 

Dette er min historie. Dette er grunnlaget for hva som er blitt.
Veien blir til mens man går….